Algemene voorwaarden Me Time Nancy

Wat onwijs leuk dat we gaan samenwerken. Me Time Nancy is gevestigd in het prachtige Noordwijk en ligt slechts 10 minuten van de duinen en het strand. Ik zal zolang je bij Me Time Nancy bent er altijd voor je zijn. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin en ik ga ervan uit dat jij dat ook hebt. Om het voor beide partijen een succes te laten worden is het van belang om een aantal regels vast te leggen. Zo weet je meteen wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het tot een succes te brengen. De afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden.

Dit zijn de algemene voorwaarden van

Me Time Nancy, een handelsnaam van een

eenmanszaak Nancy Haasnoot,

ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel onder nummer 81334737

Leeswijzer

Ik, mij(n): de eenmanszaak Me Time Nancy de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Jij, je, jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, (de professionele opdrachtgever dus) wederpartij van de algemene voorwaarden.

 

 Wanneer gelden de algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden gelden bij alle opdrachten, sessies, trajecten en trainingen die ik organiseer. Daar horen ook offertes, facturen en overeenkomsten bij die ik met je sluit bij.

 

Wat kan je van mij verwachten?

Ik zal mij altijd voor de volle 100% inzetten om van de 1 op 1 sessies, trainingen en trajecten een succes te maken. Ik stel zelf hoge eisen aan mijn werkzaamheden maar kan geen garanties geven op het uiteindelijke resultaat. Dit komt onder meer doordat dit resultaat bijvoorbeeld als je bij mij een traject volgt, mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je met mijn tips en materialen aan de slag gaat.

Testimonials en voorbeelden van andere coachees zijn niet bedoeld om te garanderen dat jij dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Ze kunnen wel als inspiratie dienen voor wat jij ook kan bereiken met deelname aan mijn trajecten, trainingen of 1 op 1 sessies om je te laten zien hoe anderen het hebben ervaren.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn?

Kun je een afspraak van een traject of 1 op 1 sessie niet nakomen, om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 24 uur van te voren af. Zeg je de afspraak korter dan 24 uur van te voren af dan? Dan ben ik genoodzaakt de sessie volledig in rekening te brengen en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.

Kun je een traject opzeggen?

 Als je een traject hebt gekocht dan ga je een commitment aan: Je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om tussentijds je traject te annuleren en een gedeelte van het geld terug te krijgen.

Wat doen we in het geval van overmacht?

Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als ik zelf ziek ben, elektriciteitsstoring, storing van WIFI, oorlog, brand, inbraak, epidemieën, pandemieën, corona, natuurrampen. Ik zal dan altijd op zoek gaan naar een oplossing.

Hoe werkt het met betaling en facturen?

De 1 op 1 sessie wordt per sessie afgerekend.
Dit kan per pin of contant worden afgerekend.
Als je je hebt aangemeld om een traject te volgen dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om in jezelf te gaan investeren en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door de aanmelding bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen.

Als we dat hebben afgesproken, kun je het bedrag ook in termijnen betalen.

De betalingstermijn van mijn facturen is 14 dagen. Betaal je te laat dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Ik zal je eenmalig een herinnering sturen om alsnog binnen 5 dagen te betalen. Is het binnen deze termijn nog niet betaalt dan ben je in verzuim. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten van juristen, incassobureau’s deurwaarders enzovoorts) voor jouw rekening. Als je niet op tijd betaalt kan het zo zijn dat ik het traject op pauze zet totdat er betaalt is, pas dan zal ik het traject weer hervatten.

Bezwaren tegen een factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

Prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW.

Staat er een duidelijke fout (een kennelijke vergissing of verschrijving) in mijn aanbod? Dan ben ik niet aan deze fout gebonden.

Ik heb het recht om onze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of op te zeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

Klachten?

Niet tevreden? Laat het mij dan zo snel mogelijk weten door een e-mail of een Whatsapp bericht te sturen. Ik waardeer het enorm als je een klacht direct meldt zodat ik snel kan reageren. Ik reageer binnen 5 dagen op de klacht.

Hoe gaan we met vertrouwelijke informatie of privacy om?

 Alle zeer vertrouwelijke informatie die je met mij deelt zal tussen ons blijven. Je kunt er op rekenen dat ik dat niet met anderen deel mits jij mij toestemming hebt gegeven om de informatie wel met anderen te delen.

Wanneer ik foto’s of video’s wil gebruiken waar jij op staat zal ik altijd eerst toestemming aan jou vragen. je krijgt nooit een vergoeding van de beelden.

Hoe zit dat met mijn werk?

Alle gesproken en geschreven teksten, methodes en oefeningen blijven van mij. Je mag de materialen voor eigen doeleinden gebruiken, maar je mag het niet verveelvoudigen en openbaar maken.