Privacy Statement

Me Time Nancy gevestigd aan de

Parelduiker 21,

2201 XE Noordwijk, is verantwoordelijk voor

de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in de privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.metimenancy.nl  Parelduiker 21

2201 XE Noordwijk + 31 613346134

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Me Time Nancy verwerkt je persoonsgegevens doordat  je gebruikmaakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Me Time Nancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Me Time Nancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Me Time Nancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Concreet:

De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.

De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Me Time Nancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Me Time Nancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metimenancy.nl.

 

Wat zijn jouw rechten?

Jij blijft de baas over jouw gegevens. Als je persoonsgegevens aan Me Time Nancy hebt verstrekt, kan je een verzoek toesturen om deze gegevens gratis in te zien, te wijzigen, een kopie te ontvangen, te verwijderen en het gebruik te beperken. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van jouw gegevens? Dan kan je dit op elk moment intrekken.